Kontingentsatserne i Vordingborg Handelsforening er delt op i tre områder og efter antal ansatte.

  • Område 1: Algade
  • Område 2: Udenfor Algade
  • Område 3: Banker

Antal ansatte bliver udregnet efter følgende model:

Indehaver =  1
Fuldtid =  1
Deltid =  0,5
Elev =  0,5
Under 8 timer =  0,2

 

Kontingentpriser:

Gruppe  Antal ansatte  Område  Kontingent u/moms  Kontingent m/moms
1 0 - 4  1  7200  9000
2 5 - 10  1  12000  15000
3 Over 10  1  15600  19500
4 0 - 4  2  4800  6000
5 5 - 10  2  7200  9000
6 Over 10  2  9600  12000
7 Banker  3  15600  19500
8 Passivt medlem  -  372  465